Krzyżówka świąteczna
Jadwiga Rzeźnik
POZIOMO:
4. Liczba, którą mnożymy.
5. Często go popełniasz, rozwiązując zadania.

 

 

ZNACZENIE WYRAZÓW

POZIOMO:
4. Liczba, którą mnożymy.
5. Często go popełniasz, rozwiązując zadania.
6. Rodzaj liczydła używanego w starożytności.
7. Romb, który ma przekątne równej długości.
9. Część łamanej.
10. Może być dodatni lub ujemny.
12. Wypisujesz je, rozwiązując zadanie z treścią.
13. Pewnik; twierdzenie, które w danej teorii naukowej przyjmujemy bez dowodu.
14. Dokładny opis rozwiązywania zadania, problemu.
15. Jednostka pojemności.
16. 24 godziny.
18. Okręgi, które mają wspólny środek.
21. Prosta, która ma dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem.
22. Ma dwa końce.
23. Dział geometrii zajmujący się badaniem własności figur płaskich.
25. Umowny znak służący do zapisywania liczb.
26. Występuje w rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym ułamka zwykłego.
27. Zbiór, do którego nie należy żaden element.

PIONOWO:
1. Jedno z przekształceń geometrycznych.
2. Określasz go, zaokrąglając liczbę.
3. Jednostka długości (morska lub lądowa).
7. 60 sztuk.
8. Brutto - netto.
11. 3 miesiące.
12. Jeden z czworokątów.
17. Jeden z najwybitniejszych matematyków starożytności,
19. Może być procentowa lub jednostka długości.
20. Wypłata po odciągnięciu potrąceń.
23. Najsłynniejsza liczba niewymierna.
24. Jednostka pola.

Litery z pól oznaczonych liczbami od 1 do 13 (liczby nie są pogrubione) znajdującymi się w prawym dolnym rogu utworzą hasło.

 

Pliki do pobrania:
Krzyżówka pusta
Krzyżówka rozwiązana
Ośmioliterówka - prezent świąteczny