„Matematyka w Szkole” to branżowe czasopismo dla nauczycieli matematyki. Od stycznia 2014 roku jej zawartość jest dostępna tylko dla członków Klubu M+. Zarówno bieżące wydania, jak i archiwum czasopisma będą udostępniane bezpłatnie w wersji cyfrowej na stronie www.gwo.pl/matematykawszkole.

Każde wydanie to nowe sprawdziany, kartkówki, zestawy zadań, karty pracy, scenariusze lekcji, wskazówki i pomysły dydaktyczne oraz informacje o zmianach w oświacie.

Najnowszy numer

Najnowszy numer